edf壹定发手机版 游戏平台

本游戏适合18岁以上人士进入

首页 >   >  正文

技能系统

发布时间:2016-07-24 11:32  来源:edf壹定发手机版

1、点击技能图标即可进入技能界面

 

                                             

2、去掉人物界面中的技能页签

 

  1. 面板:

 

技能界面分成2个页签:技能、修炼

在线1分钟可获得1点修炼值

被动技能激活后可进行升级

界面上的按钮在激活前显示为激活,激活后显示成升级按钮;激活升级后可获得对应的属性

炼获得的总属性可叠加;叠加之和显示在右边属性累计中